Logo

 

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Pilchowice
44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6
Woj. Śląskie
PRZEDMIOT:
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla jednostek organizacyjnych Gminie Pilchowice w ramach projektu "Z komputerem na TY - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
do 21 dni od dnia zawarcia umowy
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
do 28.10.2015 godz 10:00
KONTAKT:
Elżbieta Wymysło, Aleksandra Skwara
ZAŁĄCZNIKI:

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 279620-2015
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie art.24 i 22
Załącznik nr 3 Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 wzór umowy
Załącznik nr 6 formularz cenowy
Załącznik nr 7 wzór zobowiązania podmiotu tzreciego
Załącznik nr 8 Oświadczenie o tajemnicy przedsiebiorstwa
SIWZ Zakup sprzętu komputerowego
Załącznik nr 6 formularz cenowy po poprawkach z dnia 22.10.2015
Załącznik nr 6 formularz cenowy po poprawkach z dnia 23.10.2015
Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 23.10.2015r
Informacja o zmianie załączników 23.10.2015 
Odpowiedzi na pytania 26.10.2015 
Zawiadomienie o wynikach przetargu 04.11.2015r. 

 

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Pilchowice
44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6
Woj. Śląskie
PRZEDMIOT:
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 35 gospodarstw domowych w Gminie Pilchowice w ramach projektu "Z komputerem na TY - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
do 21 dni od dnia zawarcia umowy
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
do 11.03.2015 godz 10:00
do 06.03.2015 godz 10:00
KONTAKT:
Joanna Kruczyńska, Aleksandra Skwara
(32) 235-64-56
ZAŁĄCZNIKI:

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 43664-2015
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie art.24 i 22
Załącznik nr 3 Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 wzór umowy
Załącznik nr 6 formularz cenowy
Załącznik nr 7 wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
SIWZ Zakup sprzętu komputerowego
Załącznik nr 8 Oświadczenie o tajemnicy przedsiebiorstwa
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 49158-2015
Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 05.03.2015
Zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na zapytania ofertowe komutery 06.03.2015
Zawiadomienie o wynikach przetargu 17.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Pilchowice
44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6
Woj. Śląskie
PRZEDMIOT:
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 35 gospodarstw domowych w Gminie Pilchowice w ramach projektu "Z komputerem na TY - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
do 21 dni od dnia zawarcia umowy
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
do 18.11.2014 godz 10:00
KONTAKT:
 Marcin Piątek, Aleksandra Skwara
(32) 235-64-56
ZAŁĄCZNIKI:
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 369756-2014
SIWZ Zakup sprzętu komputerowego
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art.24 i 22
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 - wzór umowy
Załącznik nr 6 - formularz cenowy
Załącznik nr 7 - wzór zobowiązania podmiotu tzreciego
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o tajemnicy przedsiebiorstwa
Odpowiedź na zapytanie
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

   

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Pilchowice
44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6
Woj. Śląskie
PRZEDMIOT:
Zapytanie ofertowe dotyczące: administracja, aktualizacja strony internetowej projektu pn. "Z komputerem na TY - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice"
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Od dnia 15 listopada 2014 r. do 30 października 2015 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
06.11.2014 godz. 10:30 
KONTAKT:
 Marcin Piątek, Aleksandra Skwara
(32) 235-64-56
ZAŁĄCZNIKI:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - wykaz usług
Załącznik nr 4 - wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Pilchowice
44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6
Woj. Śląskie
PRZEDMIOT:
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biurowych dla biura projektu pn. Z komputerem na TY
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Od daty zawarcia umowy do 30 października 2015 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
01.10.2014 godz. 10:30 
KONTAKT:
 Marcin Piątek, Aleksandra Skwara
(32) 235-64-56
ZAŁĄCZNIKI:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - formularz cenowy
Załącznik nr 4 - wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Pilchowice
44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6
Woj. Śląskie
PRZEDMIOT:
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
dla jednostek organizacyjnych Gminy Pilchowice w ramach projektu
"Z komputerem na TY - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 do 21 dni od daty zawarcia umowy
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
17.09.2014 godz. 10:00 
KONTAKT:
 Marcin Piątek, Aleksandra Skwara
(32) 235-64-56
ZAŁĄCZNIKI:
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 299678-2014
SIWZ Zakup sprzętu komputerowego
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie art.24 i 22
Załącznik nr 3 Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 wzór umowy
Załącznik nr 6 formularz cenowy
Odpowiedzi na pytania na stronę 15.09.2014r.
Odpowiedzi na pytania II z dnia 15.09.2014r.
Zawiadomienie o wynikach postepowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilchowice