III DODATKOWY NABÓR 2019

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W DODATKOWYM NABORZE PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU:
- lista osób zakwalifikowanych

UPRAWNIENI DO UBIEGANIA SIĘ W III DODATKOWYM NABORZE PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU PN. „Z KOMPUTEREM NA TY – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE PILCHOWICE” SĄ MIESZKAŃCY, KTÓRZY NIE POSIADAJĄ DOSTĘPU DO INTERNETU.

DODATKOWY NABÓR KIEROWANY JEST DO:
a) dzieci/młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) z rodzin, w których kryterium dochodowe na osobę w rodzinie/gospodarstwie domowym uprawnia do uzyskania stypendium socjalnego (obecnie dochód w rodzinie nie może przekraczać kwoty 528,00 zł);
b) dzieci/młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, osoby ze średnią ocen nie niższą niż 4,50 za ostatni rok szkolny (tj. 2017/2018) dla dzieci i młodzieży od 4 klasy szkoły podstawowej, natomiast w klasach 1-3 szkoły podstawowej wymagana jest ocena opisowa - bardzo dobra), z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód na osobę ogółem w rodzinie/gospodarstwie domowym publikowany w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2017 r. (Monitor Polski z 2018 r., poz. 328) wynosi 1 598,00 zł.
c) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 poz. 511 z późn. zm.); o znacznym, bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia – w tym przypadku należy posiłkować się orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanym przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, określającym stopień upośledzenia (umiarkowany, znaczny lub głęboki).

DOKUMENTY DO POBRANIA:
REGULAMIN REKRUTACJI PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Formularze zgłoszeniowe można pobierać i składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6 (parter) od 15 stycznia 2019 r. do 8 lutego 2019 r. w godz.:
• poniedziałek – środa: 7.30-15.30
• czwartek: 7.30-17.30
• piątek: 7.30-13.30

 

II DODATKOWY NABÓR 2017

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W DODATKOWYM NABORZE PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU:
- lista osób zakwalifikowanych

UPRAWNIENI DO UBIEGANIA SIĘ W II DODATKOWYM NABORZE PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU PN. „Z KOMPUTEREM NA TY – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE PILCHOWICE” SĄ MIESZKAŃCY, KTÓRZY NIE POSIADAJĄ DOSTĘPU DO INTERNETU.

DODATKOWY NABÓR KIEROWANY JEST DO:

a) dzieci/młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) z rodzin, w których kryterium dochodowe na osobę w rodzinie/gospodarstwie domowym uprawnia do uzyskania stypendium socjalnego (obecnie dochód w rodzinie nie może przekraczać kwoty 514,00 zł);
b) dzieci/młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, osoby ze średnią ocen nie niższą niż 4,50 za ostatni rok szkolny (tj. 2015/2016) dla dzieci i młodzieży od 4 klasy szkoły podstawowej, natomiast w klasach 1-3 szkoły podstawowej wymagana jest ocena opisowa - bardzo dobra), z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód na osobę ogółem w rodzinie/gospodarstwie domowym publikowany w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2016 r. (Monitor Polski z 2017r., poz. 293) wynosi 1 475,00 zł.
c) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 poz. 2046 z późn. zm.); o znacznym, bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia – w tym przypadku należy posiłkować się orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanym przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, określającym stopień upośledzenia (umiarkowany, znaczny lub głęboki).

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN REKRUTACJI PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularze zgłoszeniowe można pobierać i składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6 (parter) od 22 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. w godz.:
• poniedziałek – środa: 7.30-15.30
• czwartek: 7.30-17.30
• piątek: 7.30-13.30

 

 

 
DODATKOWY NABÓR PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU PN. „Z KOMPUTEREM NA TY- PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE PILCHOWICE”

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W DODATKOWYM NABORZE PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU:
- lista osób zakwalifikowanych

UPRAWNIENI DO UBIEGANIA SIĘ W DODATKOWYM NABORZE PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU PN. „Z KOMPUTEREM NA TY – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE PILCHOWICE” SĄ MIESZKAŃCY, KTÓRZY NIE POSIADAJĄ DOSTĘPU DO INTERNETU.

DODATKOWY NABÓR KIEROWANY JEST DO:

• dzieci/młodzieży uczących się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) z rodzin, w których kryterium miesięczne dochodowe na osobę w rodzinie uprawnia do uzyskania stypendium socjalnego (obecnie miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać kwoty 514,00 zł netto);
• dzieci/młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, osoby ze średnią ocen nie niższą niż 4,50 za ostatni rok szkolny (tj. 2015/2016) dla dzieci i młodzieży od 4 klasy szkoły podstawowej, natomiast w klasach 1-3 szkoły podstawowej wymagana jest ocena opisowa - bardzo dobra), z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód na osobę ogółem w rodzinie/gospodarstwie domowym publikowany w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2015 r. wynosi 1 386,00 zł – Monitor Polski z 2016 r. poz. 297.;
• osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, nr 127, poz. 721 z póz. zm.), o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia – w tym przypadku należy posiłkować się orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, określającym stopień upośledzenia (umiarkowany, znaczny lub głęboki).

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN REKRUTACJI PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularze zgłoszeniowe można pobierać i składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6 (parter) od 8 grudnia 2016 r. do 22 grudnia 2016 r. w godz.:
• poniedziałek – środa: 7.30-15.30
• czwartek: 7.30-17.30
• piątek: 7.30-13.30