Menu

Projekt pn. "Z komputerem na TY - przecidziałane wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice" realizowany hest od 01.07.2014r. przez Gminę Pilchowice. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

W ramach projektu 35 gospodarstw domowych otrzyma zestawy komputerowe wraz z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Dodatkowo jednostki organizacyjne naszej gminy tzn. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy, Zespół Szkół w Pilchowicach, Publiczne Przedszkole w Nieborowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach, Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach otrzymają zestawy komputerowe, laptopy, drukarki oraz niezbędne oprogramowanie w ramach tzw. działań koordynacyjnych.

Z komputerem na Ty - program współfinansowany z Unii Europejskiej