Logo

Wszystkie dokumenty dostępne na stronie http://www.zkomputeremnaty.pilchowice.pl można znaleźć tutaj lub na poszczególnych podstronach, związanych z konkretną kategorią (wykluczając zamówienia publiczne).

Lista osób zakwalifikowanych
Lista rezerwowa osób (w tym lista osób odrzuconych)
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy
Umowa uczestnictwa w Projekcie
Umowa użyczenia
Protokół przekazania dostępu do Internetu
Protokół przekazania sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
- Plakat "Z komputerem na Ty"
- Ulotka nr 1 "Z komputerem na Ty"
- Ulotka nr 2 "Z komputerem na Ty"


Oficjalne strony Unii Europejskiej, strony poświęcone PO IG oraz Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia:
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.mg.gov.pl
www.wwpe.gov.pl

Pilchowice