Menu

Dziękujemy na udział (29.10.2015r.)

Wszystkim uczestnikom projektu oraz gościom dziękujemy na udział w konferencji podsumowującej projekt. I jeszcze raz gratulujemy!

Zdjęcie1 , zdjęcie2, zdjęcie3, zdjęcie4, zdjęcie5, zdjęcie6


Zaproszenie na konferencję (20.10.2015r.)

W dniu 28.10.2015r. odbędzie się konferencja podsumowująca projekt pn. „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”. Zapraszamy na konferencję wszystkich uczestników projektu orz przedstawiciele jednostek organizacyjnych.
Start o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Wilczy ul. Karola Miarki 123.


Szkolenia dla jednostek organizacyjnych (4.09.2015r.)

W dniach 23-24 września 2015r. odbędzie się w Zespole Szkół w Pilchowicach zaawansowane szkolenie z obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla 15 osób – pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Pilchowice.


Szkolenia (30.06.2015r.)

W miesiącach letnich (od lipca do września) odbędą się indywidualne szkolenia z podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu dla 35 gospodarstw domowych. Dokładne terminy zostaną uzgodnione indywidualnie. Każdy uczestnik projektu odbędzie 2 szkolenia, które zakończy uzyskaniem certyfikatu.


Dostawa sprzętu oraz Internetu do gospodarstw domowych (23.05.2015r.)

Miło nam poinformować, iż od dzisiaj 35 gospodarstw domowych Gminy Pilchowice otrzymały dostęp do Internetu oraz zestaw komputerowy, w skład którego wchodzi: komputer stacjonarny wraz z monitorem, UPS, drukarka laserowa kolorowa oraz oprogramowanie (biurowe, antywirusowe oraz ochrony rodzicielskiej).


Aktualizacja listy rankingowej (19.05.2015r.)

W związku z rezygnacją niektórych beneficjentów ostatecznych z udziału w projekcie, poniżej zamieszczono zaktualizowaną listę rankingową.

Lista rankingowa (aktualizacja)


Informacja o dostawie sprzętu (16.02.2015r.)

W związku z procedurą postępowania zamówienia publicznego - przetargu nieograniczonego oraz odwołaniem jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, Gmina Pilchowice ogłasza ponownie przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego dla 35 gospodarstw domowych. Za długi termin oczekiwania na sprzęt serdecznie przepraszamy.


Informacja o dostawie sprzętu i życzenia świąteczne (21.12.2014r.)

Pismo i życzenia


Aktualizacja listy rankingowej (05.11.2014r.)

W związku z rezygnacją niektórych beneficjentów ostatecznych z udziału w projekcie, poniżej zamieszczono zaktualizowaną listę rankingową.

Lista rankingowa (aktualizacja)


- Wyłonienie firmy na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych (29.10.2014r.)

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę dostawy sprzętu komputerowego dla naszych jednostek organizacyjnych, jest to firma PROMISE COMPUTERS z Rudy Śląskiej. Sprzęt będzie dostarczony do jednostek w terminie do połowy listopada 2014 r.


- Spotkania i podpisanie umów uczestnictwa w projekcie (09.10.2014r.)

Dnia 09.10.2014r. oficjalnie podpisano umowy uczestnicitwa w projekcie. Na spotkaniu Pani Wójt pogratulowała osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie.

Zdjęcie


 - Lista rankingowa (30.09.2014r.)

Zespół oceniający zakończył ocenę formularzy zgłoszeniowych. Poniżej przedstawiamy listę rankingową wraz z listą rezerwową projektu

Lista rankingowa
Lista rezerwowa


- Rekrutacja rozpoczęta (07.08.2014r.)

Rozpoczęto rekrutację do projektu pn. "Z komputerem na Ty - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice", która potrwa do 08.09.2014r. Szczegóły w zakładce "Rekrutacja". Zachęcamy do zapoznania się w regulaminem projektu.

 


 

Z komputerem na Ty - program współfinansowany z Unii Europejskiej